Archive for the ‘satira’ Category

Kemelayuan

Oktober 27, 2008

tandaan: ulasan ini agak berat, mungkin tidak berdasarkan fakta yang kuat. dan aku juga bersedia untuk meralat.

yanz mengulas tulisan aku yang berjodol “Ranggaku”. lalu aku ingin menghuraikan alasan-alasan yang aku gunapakai hingga menuju kepada titik tersebut. maka inilah dia anatara alasan yang mendorong aku membuat kesimpulan seperti di dalam Ranggaku.

dan aku akan menerangkan akan makna tamadun, sains dan teknologi, guna untuk memahamkan kita semua.

tamadun: tamadun ialah keadaan manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta pembangunan pemikiran. ada juga takrifan lain iaitu perkembangan yang tinggi meliputi kebendaan dan bukan kebendaan; lingustik, seni bina, teknologi, ilmu dan aspek-aspek lainnya seperti ekonomi dan sosial-budaya.

sains: sains ialah pengetahuan yang khusus iaitu ilmu. pengertian sains berubah setelah wujud sains moden atau sains barat. sains ialah satu kumpulan ilmu yang tersusun dan teratur berkaitan dengan kajian-kajian fenomena-fenomena di dalam alam tabii yang bernyawa atau tidak bernyawa, dengan kaedah yang objektif melalui kajian pengeksperimen dan cerapan untuk hasilkan prinsip-prinsip yang boleh dipercayai dan boleh dibuktikan kebenarannya. (Dr Sulaiman Nordin).

sains moden lahir sekitar 1600 M akibat pertembungan antara pengetahuan ilmuan dengan pengetahuan autoriti, kuasa raja dengan kuasa gereja, maka kaum intelek barat melepaskan diri dari belenggu agama dan gereja lalu terbentuklah sains moden dimana ia melepaskan diri dari pengaruh sains klasik.

teknologi: Techne iaitu seni dan logos iaitu kata-kata sistematis. dengan ini ia membawa makna bahawa teknologi ialah ilmu yang lebih praktikal, sementara sains bersifat lebih teoritikal. Wan Fuad Hassan berkata teknologi menuju kepada “Ilmu pengetahuan dan tindakan yang bersistem”.

beza sains dan teknologi: dalam sains, manusia cuba memahami alam tabii dalam bentuk kuantitatif sementara dalam teknologi, manusia cuba menggunakan dan mengawal alam tabii untuk kepentingan masyarakat. tegasnya falsafah tabii dan sains adalah aktiviti intelektual manakala teknologi adalah aktiviti praktikal.

aku membuat kesimpulan awal dalam dua point besar iaitu:

1: tamadun melayu merupakan sebuah tamadun yang kecil dan tidak dapat dibanggakan sangat.

2: terlihat ciri-ciri yang agak jelas menunjukkan bahawa kemerosotan tamadun melayu selepas zaman pertengahan.

maka kita tidak bersalah untuk menerima hakikat ini, malah amat baik bagi kita mengerti hakikat bangsa kita, agar kita dapat mengorak langkah baru. dengan itu kita telah bersedia untuk menerima kelemahan dan membaiki hal tersebutr dan kita bangun membentuk sebuah bangsa yang maju dengan tamadun yang unggul

yanz menulis:

“melaka (dibaca melayu) sebelum kedatangan portugis ialah sebuah negara (bangsa) yang kuat dan dihormati. antara faktor kedatangan alfonso laknat itu ialah kerana kemajuan dan kekayaan melaka pada masa itu. ini yang ingin dirampas oleh alfonso. sejarah membuktikan melaka suatu ketika dahulu ialah pusat penyebaran ilmu”

melaka muncul sebagai empayar di Nusantara khususnya dalam bidang perdagangan, penyebaran ilmu Islam dan perkembangan Bahasa Melayu. justeru tiada cacatan sejarah yang menunjukkan bahawa Melaka dan kerajaan-kerajaan Melayu yang lainnya seperti Perlak, Pasai, Acheh dan sebagainya berkembang selain daripada tiga bidang tersebut.

adalah amat beruntung bagi Nusantara yang terletak di antara jalan perdagangan dan ia menjadi pusat persinggahan kepada kapal-kapal layar. dan Nusantara juga menjadi pusat pertukaran dagangan apabila banyak kapal-kapal dari benua India, china dan arab berlabuh di Nusantara. jadi keberuntungan yang pertama bagi Melaka dan kerajaan-kerajaan melayu yang lainnya ialah lokasinya yang strategik.

memang tidak dinafikan bahawa melaka pada ketika itu mempunyai sistem ekonomi yang mantap, pengurusan perlabuhan yang sistematik, tetapi kenyataan ini tidak membawa makna yang besar kepada pembinaan tamadun yang lebih unggul.

kemudian apabila melaka terbentuk dan membangun, maka ia mengalahkan banyak negeri-negeri melayu yang lain dan berkembang menjadi sebuah empayar yang meliputi nusantara terutamanya ia menguasai selat melaka, maka sudah pasti para pedagang berlabuh di sana. penguasaan selat melaka atau perluasan empayar bukan beretri bahawa sesebuah tamadun itu unggul. buktinya Kerajaan Monggolia yang dikenal sebagai bangsa gasar berjaya menakluki kawasan yang luas hingga menghancurkan Baghdad (sebuah tamadun yang unggul), sedangkan mereka itu tidaklah mempunyai ketamadunan yang tinggi.

justeru penguasaan barat keatas Nusantara berpijak kepada beberapa teori: pertama untuk menjadikan bangsa melayu sebagai “manusia” atas dasar beban barat mentamadunkan dunia, kedua ialah menyebarkan agama dari kitab Injil, ketiganya mengaut keuntungan hasil bumi tanah jajahan. mungkin inilah yang dislogankan dengan: “Gold, Glory, Gospel”. maka dengan ini diketahui bahawa Alfonso menjarahkan Melaka kerana faktor-faktor ini, bukannya kedatangan mereka kerana kebencian akan tingginya tamadun Melayu.

mengenai penyebaran ilmu, maka kita tidak melihat bahawa wujud sebarang ilmu sains klasik di Nusantara melainkan ilmu falak dan matematik mudah; khusus ilmu faraid dan ilmu zakat. buktinya perkataan tabib lahir dari kata arab sedangkan kata doktor dari kata inggeris. malah pengamal perubatan yang sistematik dari bangsa kita yang pertamanya ialah Doktor Mahathir dan Dr Burhanuddin Helmi (Homopati). justeru kita terpaksa mengakui bahawa “pusat penyebaran ilmu” itu hanya ilmu agama Islam dan bahawa melayu, sedangkan ilmu itu hanya melingkari dalam daerah kecil asia tenggara sahaja.

“melayu pada 1500 sudah pakai sutera. melayu 1500 sudah masak menggunakan rempah. melayu 1500 sudah punya wang emas. melayu 1500 sudah minum teh (teh merupakan minuman golongan elit suatu ketika dahulu). dan kerajaan melayu juga ketika itu pernah berkongsi kuasa untuk mentadbir sepanyol ketika kerajaan islam berkuasa (mengikut 1515 faisal tehrani)”

memakai sutera, meminum kopi, meneguk teh, memasak dengan rempah, maka ketika itu negara-negara di banyak benua telah melakukannya. ada pandangan yang kuat mengenai perkata ini, iaitu bahawa teh dan sutera didapati dari para pedagang. walaupun orang melayu telah pandai melombong emas, bijih dan besi, tetapi ia juga tidak menunjukkan bahawa kemajuan yang kita miliki ketika itu sejajar dengan kemajuan dari bangsa lain dalam skala waktu yang sama.

perkongsian pemertintahan bangsa kita bersama dengan Kerajaan Andalusia, tidaklah aku ketahui dengan tepat. tetapi penolakan kepada kasus ini ialah kita dapat mengatakan bahawa kes-kes terpencil tidak dapat dijadikan umum (generalisasi) kerana kemampuan individu yang sedikit dalam mentadbir bukan menggambarkan keseluruhan minda melayu dalam pentadbiran. begitu juga kasus pelayaran Panglima Hitam bersama Marco Polo.

ketika melada didatangi barat, para pembesar kita menukarkan barang dagangan kita dengan pakaian, batu akek, emas. sedangkan batu akek itu di ambil dari benua afrika dan batu akek itu tidak bernilai pada zaman ini. malah emas yang diberikan kepada kerajaan ketika itu adalah hasil rompakan dari kapal-kapal dagang termasuklah kapal umat Islam. sementara bangsa Red Indian di Amerika, mereka meminta senjata api sebagai pertukaran tanah dan mereka akhirnya menjadi penembak handal.

begitulah juga bagaimana Belanda membina bangunan “Merahnya” di Melaka dengan tipu helah. mereka meminta tanah buat pusat berdagang sebatas seluas “kulis tembu kering”. maka termetrailah perjanjian antara Belanda dengan Melaka, kerana bangsa kita memikirkan permintaan mereka tidak masuk akal. lalu setelah surat ditandatangani, maka portugis memotong halus-halus kulit lembu kering lalu dibuatnya tali, dan diregangkannya menjadi kawasan segi empat yang besar. maka hari ini kita boleh melihat “kawasan seluas kulit lembu kering” di melaka sebesar sebuah bangunan yang megah.

aduhai bangsa kita. bangunlah!

kita telah mengenal islam sejak lebih dari beratus-ratus tahun dahulu. bermulanya dengan pembentukan melaka yang masih hindu – buddha kemudian kita menjadi Islam. lalu selepas itu banyaklah dari bangsa kita ini mengerjakan haji di makkah. banyak juga yang ke sana menuntut ilmu islam, tetapi malangnya kita ke sana semata-mata untuk Ilmu Syariat dan gelaran haji. sedangkan di sana kita boleh mendapatkan ilmu kedoktoran, astrologi, alkimia, botani, farmokologi dan banyak lagi.

cukup untuk kita melihat bagaimana bangsa jepun memajukan dirinya pada zaman edo (1603 – 1868). sedangkan pada zaman ini jepun telah melakukan polisi “menutup pintu” kepada dunia luar. tetapi mereka dapat memajukan ilmu sains moden dengan baik. sugita genpako (1733 – 1817) menterjemahkan buku perubatan belanda, Ino Tadatako (1745) mengukur dan melukis garis pantai Jepun yang tepat, Hiroga Gennai (1728 – 1779) mencipta elektron dan termometer dan Shizuki Tadao (1790) memperkenalkan Teori Newton.

keadaannya hampir sama dengan keadaan kita ketika itu. malah Malaka di jajag lebih dari 100 tahun sebelum Jepun mengamalkan “Penutupan Pintu”. lalu kita bertanya; apakah yang bangsa kita pelajari dari Potugis, Belanda dan Inggeris selama 400 tahun kita dijajah? kalaulah dikatakan sistem pendidikan Islam, maka sisitem Madrasah yang pertama didirikan di Gunung Semanggul, sedangkan sisitem persekolahan barat pertama kalinya diperkenalkan di Kuala Kangsar. justeru kita tidak tahu apakah yang diulah oleh bangsa kita ketika itu selama mereka mengenal Benggali Putih dan mat saleh.

untuk menunjukkan bahawa dari point pertama, kita beralik kepada point kedua iaitu wujud kemerosotan dalam minda melayu. untuk memahami hal ini, neraca yang paling besar ialah kita terpaksa meletakkan bangsa kita dalam garis masa dengan pembangunan dunia, tanpa memandang semata-mata kemajuan yang telah kita kecapi, guna untuk melihat keadaan keseluruhan bagi setiap period masa dan juga bagi melihat kadaran kemajuan kita dengan tamadun lain dalam masa yang sama.

dalam tiga zaman iaitu paliolitik, kemudian mesolitik dan memasuki zaman neolitik, melayu dapat mempertahankan dirinya dengan rentah bangsa dunia yang lain, malah ketika ini bangsa kita tergolong dalam bangsa yang membangun dengan cepat. kemudian kita telah memasuki zaman pertengahan; dengan terbentuknya banyak kerajaan-kerajaan agraria mahupun maritim seperti Majapahit, Srivijaya, Kueta, Gangga Negara, dan banyak lagi. zaman ini budaya kita diambil dari India – budaya brahma. kemudian apabila Islam menyinar di Nusantara, keadaan kita semain baik setelah minda kita dibuka dengan sains islam walaupun ilmu sains islam itu tidak dapat dicerap dengan baik. tetapi perkembangan sains dan teknologi yang merupakan kunci terbesar dalam menuju sebuah tamadun tidak berkembang.

lalu dalam masa ini sekitar (sebenarnya sejak dari sebelum pengislaman Pasai dan perlak lagi iaitu sekitar 700 M) bangsa melayu tidak dapat mencerap sebarang ilmu sains dan teknologi dari India yang berupa pengaruh terbesar di zaman Hindu dan ilmu saisn dan teknologi dari Aran dan Parsi ketika di zaman Islam. malah mereka juga tidak mencerap dengan baik pengetahuan dan ilmu dari bangsa-bangsa yang berdagang dengan mereka ketika itu seperti china. padahal India, China, Arab dan Parsi telah mendahului Barat dalam memajukan ilmu sains klasik.

begitulah ketika kita membicarakan keadaan Kerajaan Melayu Melaka sekitar 1400 M hingga 1511 M, tidak banyak yang kita ketahu tentang kemajuan ilmu pengetahuan melainkan ada digembar-gemburkan mengenai kepandaian bangsa kita membuat jong, kapal layar, bahtera dan sampan. kita juga mahir menenun kain dan membuat batik, mengukir emas dan perak, dan menempa parang. sedangkan pada waktu yang sama, di Andalusia, di Baghdad, di India , di Parsi dan di China berkembang perlbagai ilmu pengetahuan. justeru jika ditara keadaan pada ketika itu, kelihatan bahawa bangsa melayu ketinggalan dari bangsa-bangsa besar dunia. malah kita tidak dapat mengejar bangsa yang matanya sepet dari timur walaupun mereka mula mengorak langkah pada sekitar tahun 1600-an.

jelas disini ialah kemerosotan kepada kemajuan pembangunan ilmu dan pengetahuan berlaku bagi bangsa kita ketika mereka memasuki zaman pertengahan.

“hanyasanya setelah kita dijajah bermula dengan kejatuhan melaka pada alfonso semuanya dihancurkan”.

penjajahan tidak menghancurkan banyak peninggalan bangsa kita, tetapi ia membataskan bangsa kita. walaupun begitu kita tidak mendapati bahawa wujud penghancuran kepada khazanah ilmu kita dan ketamadunan bangsa kita melainkan hancurnya kedaulatan negeri kita dan bobroknya kekebalan raja. malah berlaku proses pembudayaan baru.

justeru kita terpaksa menerima hakikat bahawa bangsa kita memang memiliki sebuah ketamadunan, tetapi tamadun yang kita miliki tidak dapat dibanggakan. hanya saja bangsa kita ini suka membesarkannya lalu mereka lalai dalam membentuk sebuah bangsa yang maju.

terima kasih kepada yanz kerana mengkomentari “ranggaku” dan aku berharap penjelasan ini akan diperbetulkan jika ia memiliki kesilapan.

Advertisements

Burung

Jun 24, 2008

“Burung itu akan bersama dengan yang sejenis dengannya” – Nasr ud Dean Albani

Lendiran Hitam

Jun 12, 2008

Entah bagaimana ia berlaku; apakah dengan sengaja atau tersengaja – manusia seluruh dunia zaman ini meletakkan hidup mereka kepada lendiran hitam yang seperti minyak dagu bikinan sang bomoh siam.

Seluruhnya hidup ini berkaitan dengan lendir itu; dari anak yang belum menerjah keluar dari perut hingga lah yang sudah mati mau diusung dengan keranda; menaruh harap kepada sang lendir. Seolah-olah lendir itulah menjadi tuhan baharu kepada manusia yang morden ini.

Kalau lendir itu memberi rahmat, maka berbahagaialah manusia. Hatinya tenang bagai cermin, hidupnya bahagia, alamnya makmur dan mungkin nanti dia mati dalam senyum. Tapi kalau lendir itu murka maka mulut yang senyum itu sudah hilang diganti kerutan, keringat, kudeta dan korban nyawa.

Kita tanpa sadar, satu ketika dahulu lendir ini tak dipandang, yang zaman dahulu manusia tidak langsung menaruh harap kepadanya, yang dahulu manusia hanya pentingkan segenggam gandum, atau tanah, atau emas.

Tetapi itulah yang terjadi, apabila manusia mula mencipta mesin yang hanya akan “hidup” dengan bakaran lendir dari ‘mayat haiwan gergasi silam’,  justeru manusia juga akan “hidup” dengan lendir itu tadi.

Lendir itu masih banyak di bawah tapak kaki kita. Nah di negara ini juga masih berupaya untuk bertahan paling kurang 30 tahun lagi. Tetapi mengapa lendir itu melonjak naik mendadak? Kata setengah orang ia hanyalah spekulasi Barat untuk menstabilkan ekonomi negaranya. Mungkin juga kaum-kaum “Pemecah Batu” – Iluminati sedang merangcang untuk membeli aset dunia dengan banyaknya sehingga mereka memanipulasikan bank-bank dunia dan mendesak agar harga petrol melonjak berganda.

Saya juga tak akan bandingkan harga petrol Malaysia dengan Singapura, kerana perbandingan ini adalah perbandingan orang buta. Saya lebih suka membandingkan harga kita dengan Emeriah Arab Bersatu kerana keduanya adalah pengeluar minyak dan menuju negara maju. Yang menariknya ialah kita adalah juara dalah apa juga berbanding UEA; kita ada menara tertinggi (tapi tak lama sebab Dubai sedang bikin menara tertinggi), Kita ada ladang Kelapa Sawit (Dubai ada Palm Island – gugusan pulau yang membentuk pohon), kita ada getah, ada bahan galian lain, ada pohon jati, sementara Dubai ada pasir kontang (mungkin UEA boleh jual kepada Singapura) dan kita mencatatkan harga petrol termahal antara negara engeluar minyah dunia! Malaysia Memang Boleh!

Walau apapun, kegelapan telah samppai, namun kita tidak harus berteleku mengutuk malam berhari-hari, harusnya menyalakan lilin, biar terang.

Maka kita harus merencana untuk menghilangkan beban derita, paling kurang mengangkat sedikit kesusahan rakyat. Harus wujud satu program menyeluruh yang mengambilkira setiap jiwa ini secara am nya. Dan program itu tak harus dibikin dalam mimpi atau angan-angan semata – harus berjiwa realiti dan praktikal.

Tidak seperti motivator Radio 24, yang bercakap seolah-olah dia budak sekolah menengah membuat karangan SPM;

1) Orang Miskin yang makan lau sehari 1 jenis seperti ikan dan kicap harus pikir untuk kerja lebih keras dan tanam sayur.

2) Orang sederhana yang berkerja harus mencari kerja sambilan.

Apakah patut disuruhnya orang miskin menanam sayur di dalam pasu? Dan disuruhnya untuk kerja lebih keras dan memikirkan apakah caranya untuk meningkatkan pendapatan.

Berapa pasu mau orang miskin miliki untuk cukup makan sayur dalam seminggu? Habis seminggu ulam dikutil, apakah ulam itu akan tumbuh dengan pantas? Dan dimanakah mau orang miskin itu letakkan 30 buah pasu dalam sebuah rumah pangsa 2 bilik milik DBKL?

Apakah doktor itu pikir bahawa orang miskin itui kerja main-main, atau sambil lewa, atau belum mengerjakan segala usahanya? Mungkin yang bermalas-malasan itu hanyalah segelintir, tetapi yang banyak adalah mereka yang berkerja mati-matian untuk mendapatkan nasi sepinggan.

Dan apakah doktor itu tak mengerti bahawa orang miskin ini selalunya kurang pendidikan, lalu disuruhnya “pikir” kaedah yang canggih untuk mengatasi kegawatan. Sedangkan Doktor itu yang bijak juga hanya mampu memikirkan langkah penyelesaian bagi seorang “budak sekolah”.

Lalu ibu saya katakan kepada doktor itu “Aku meluat dengar dia bercakap. Orang yang tak tahu kenyataan” walaupun doktor iti tidak mendengar, tetapi saya pasti banyak lagi orang akan mengokong kata ibu saya.

“Macak kakak, keluar rumah pagi, balik rumah malam, suaminya pun macam itu juga. Ada anak 4 orang.  Macam mana nak cari kerja tambahan? Doktor ini cakap main ikut suka.”

Justeru sudah sampai masanya bagi Malaysia untuk menoleh dan membandingkan dirinya dengan negara-negara arab terutamanya Dubai. Tanpa sumber-sumber yang kita miliki, dengan tanah kontang, Dubai dan negeri-negeri sekutunya berjaya bangun dan menjadi sebuah negara yang kaya.

Cukuplah kalau kita bersedia untuk berkorban kepada orang bawahan kita, dengan cuba untuk memakai baju sukan cap Abibas bukannya Adidas, atau memakai kemeja Poulo bukannya Polo, makan coklat Fidami bukannya Fidani, naik kereta Waja bukannya yang bersiri. Tapi nampaknya untuk potong gaji, ada orang yang menjadi wakil kita berkata “tak rasional”.

Kita harus hentikan projek yang bermega, tumpukan kepada projek kecil untuk meneruskan kitaran ekonomi negara. Bantu kontraktor kelas E dan F. luncurkan aliran tunai peniaga kecil, penjual makanan, penjaja pasar malam, meruncit kecil dan pembikin produk iks.

Lupakan sebentar konglomerat dan taokun-taikun besar, kerna mereka boleh menyeberang dengan “business class” mencari projek luar. Sedangkan orang kecil-kecil tadi nak naik “tambang murah” pun belum mampu setengahnya (tak sempat lah melihat skirt pramugari Air Asia yang senteng dengan paha yang pejal dan mantap. Saya harap kenaikan minyak tidaklah akan meniakkan skirt mereka dengan alasan kain mahal atau strategi menarik pelanggan).

Sesungghnya, rakyat sudah sedia berjimat cermat sekian lama. Maka yang berperanan paling besar saat ini adalah para wakil kita, dan kerajaan.

Harus ingat  bahawa rakyat mungkin akan membenarkan kata Tan Sri Sanusi “UMNO akan pupus nanti”. Dan saya yang senantiasa mentaati Perdana Menteri, tak mapu berbuat apa-apa, melainkan coba makan coklat buatan sendiri.

Lalai

Mei 16, 2008

“Mungkin bangsa manusia hari ini yang telah hilang kepercayaan kepada Tuhan, adalah kerana kita terluput satu perkara dan patut kita ingatkan kembali hal tersebut. Kalau setiap tahun kita cuba mengingati diri kita, diri ibu bapa, kerabat, dan kekasih kita, malah para agamawan pun akan mengingat nabi-nabi mereka, namum malangnya agamawan itu tak terdongak ke langit – mereka engkar untuk mengingat tuhan. Mungkin kerna tuhan itu wujudnya tak berawal, lalu kalau tuhan itu punya tarikh maujud, patutnya agamawan kita akan mengadakan “Happy Birthdat God” – badutagama.blogspot.com

Halalan Tayyiba

Mei 11, 2008

“Ini yang halal diguna” sambil tangan En Zaid menunjukkan produknya yang telah mendapat halal. Sebuah Tiang lampu!

 

Yang TerSurat-Khabar & Yang Tersurat

Mei 5, 2008

“Kalau yang berhimpun itu jumlahnya 20, 000 orang yang mendengar bicara Anwar Ibrahim. Yang ditulis dalam Press Utama Negara hanyalah 2000” – Pyan Ikatkata

 

Catatan: Saya bukan penyokong DSAI dan bukan juga penyokong AMNO. Saya penyokong Partai Biasa – seperti kata We We, penulis pojok majalah Tempo.

Genius

Mei 4, 2008

Memang orang yang lebih pandai bisa membodohi orang yang kurang pandai – dalam sesuatu hal – malah orang yang mengerti akan mudah menipu manusia dungu.

Cukuplah bagi seorang manusia, kalau dia punya satu kepandaian banding manusia lainnya, maka segal apa yang dia tuturkan seolah-olah ma’sum dan sedarjat Al Kitab. Maka manusia yang lainnya hanya menurut dan membontotinya sambil mendengus: “dia manusia alim, bestari, cendiaka, dan yang paling penting dia lebih mengerti banding kita semua”.

Tetapi yang manusia lungu itu tak terjangkau pikir nya ialah manusia “bijak” itu pun adalah seorang manusia. Dan manusia itu adalah seorang yang pasti berbuat silap. Lalu mungkin-mungkin “fatwa” nya adalah satu kesilapan semasa mereka mengekorinya.

Begitulah tabiat manusia. Sehingga kehilangan seorang budak perempuan beberapa bulan lepas [sebelum PRU 12] sempat dirujuk nasibnya kepada seorang budak lelaki yang kononnya punya pengetahuan paranormal – mistik – yang mampu mengesan jejak kelibat manusia yang ghaib hilang, yang herna dia boleh menyelesaikan perkiraan ilmu kira-kira yang selalunya untuk orang dewasa. Tetapi hingga kini “korban” masih tak kungjung ketemu.

Ini hal yang berkaitan dengan keyakinan [yang bisa menggiring ke sorga atay bakaran neraka], tetapi manusia lungu tak peduli asalkan dia manusia yang dinobat “genius”.

Begitu juga selepas PRU 12, kita baru-baru ini digemparkan dengan aksi seorang anak “genius” yang melacur. [Wah! dia sudah dapat 2 kenikmatan; pertama kenikmatn berseggama, dan kedua dia mendapat wang yang lumayan!]

Lalu seluruh [kalau boleh saya katakan] rakyat muslim / melayu Malaysia merasa keciwa dengan tindakan Safiah ini.

Saya tiada kaitan dengan Safian, dan SAafiah tak mengenali saya. Tapi yang ada adlh dia menganut agama yang saya yakini. Ini sahaja. Justeru dia sudar seagama saya. Persoalan nasionalitas nya bukan agenda utama bagi saya. Tetapi ada beberapa hal yang kita harus sadar;

Pertama bahawa “genius” itu apa? Apakah “genius” itu adalah kepandaian kehadapan bagi seorang insan, seperti seorang anak yang baru lahir 5 bulan bisa terus bercakap? Atau seorang renta yang usianya hampir menjangkau 150 tahun? Ini pasti bukan “genius” yang kita mahukan.

Justeru yang kita pahami dari kata “genius” adalah keadaan seorang manusia yang membikin / merekacipta / berpikiran yang menjaungkau zaman. Seperti “genius” nya nabi yang datng membawa ajaran yang tak lapuk dek ujan, atau seperti Ibn Taimiyyah yang punya fatwa-fatwa yang masih bersesuaian dengan zaman ini.

Tetapi kalau sekadar bisa menyelesaikan masalah pengkamiran dalam usia 9 tahun, itu adalah “pandai matematik”, bukannya genius. Yang boleh kata genius ialah bila dia menemukan formular dalam matematik yang bisa mengubah paradikma ilmu kira dan mengundang kemajuan teknologi dari kira-kiranya / rumusnya. Adi putra dan Safian adalah 2 insan yang Tuhan karuniakan kebolehan untuk bijak matematik. Tetapi Tuhan tidak memberi ilmu-ilmu lain kepada mereka. Tanyakan kepada mereka, apakh mereka bisa melukis seperti Leanado, atau bermain ayat-ayat puisi seperti Subawaih atau mereka bisa menjadi loyar dan doktor pada usia 10 tahun?

Justeru, kita tidak meletakkan sesuatu pada bukan letaknya.

Kedua; Safian dan Adi Putra bukanlah maksum. Dan Islam itu bukan Safian dan Adi Putra. Yang benar adalah mereka penganut Islam. Lalu keduanya bukanlah gambaran mutlak Islam sehingga hari ini METRO di muka hadapannya meletakkan ayat “seolah-olah cerita pelacuran Safiah dan pemenjaraan ayahnya adalah rencana menghancurkan Islam”.

METRO harus mencari pelanggan untuk survival mereka, maka teg line seperti ini adalah menjadi keutamaan. Tetapi sebenarnya apa yang METRO utarakn adalah pikiran rakyat. Sesungguhnya banyak rakyat kita merasa begitu. Tanpa kita sadr bahw pikiran itu adalh pikiran yang menyongsang dari waras.

Saya Islam, tetapi Islam bukan saya. Kalau disebut Islam, yang kita terbayang adalah ajaran-ajarannya, Tuhan, Rasul, al quran, solat dan banyak lagi. Malah sat saya mengungkapkan Islam, sy tak terbayangpun diri saya dalam minda ini. Tetapi kalau dikatakn Penganut Islam itu, terus saya membayangkan diri sendiri.

Nah, kalau begitu, Islam itu bukannya Safiah. Lalu sudah menjadi lumrah bahaw bagi tiap-tiap keyakina itu harus punya kesesatan dan perbuatan engkar dari pengikutnya. Ini kerana manusia itu tadi tidak ma’sum. Ketika pengikut agama melakukan kejahatan, apakah kita melabel “inilah ajaran agama yang dianut si polan”? Pasti kita tak harus berkata begitu.

Oleh kerana itu, saudara janganlah kuatir kalau ada orang berkata bahawa “Islam tercemar hanya kerna perbuatan Safiah dan ini adalah sebuah konspirasi Barat”, kerana orang yang berfikir begitu adalah yang yang bahalul; tidak punya minda kelas pertama.

Kalau kita menggunakan dacing “kesalahan penganut” sebagai ukuran kebenaran, maka sudah pasti dengan senang setiap penganut bagi masing-masing agama saling menghinakan agama lain [saya bukan pejuang plurisme]. Ini belum lagi cerita Paderi Katolik yang merogol dan meliwat. Maka kalau Barat menggunakan isu Safiah, kita juga boleh menggunakn isu Paderi Katolik. Tetapi saya yakin, Barat bukanlah bodoh hingga mengeksploitasi Safian untuk menghinakan Islam. Kalau benar, Barat adalam bangsa yang lebih bodoh dari orang yang percaya kepada tilikan Adi.

Yang harus kita sikapi, menolong Safiah untuk menjadi manusia baik kembali. Dan menolong Adi Putra untuk meninggalkan amal supernaturalnya. Malah kita harus menolong setiap insan di muka bumi ini untuk kembali kepada kebenaran, membimbing yang kesilapan, memjinjing yang keletihan dan mendoakan kepada seluruh manusia agar beroleh cahaya. Bukan mereka berdua sahaj, tetapi semua, tanpa batas ras, agama, budaya, bahasa, nasionalitas dan usia.

Permata Yang Hilang : Punya Gagasan Bestari?

Mac 24, 2008

Azim: Kau tahu aku ke Johor, aku jumpa dia. Aku belajar dengan dia. Dia punya gagasan besar. ide hebat, pemikiran tajam. Dia dapat huraikan kekuatan bangsa melayu dari sehalus-halus isi. Dia juga boleh terangkan rahasia setiap hujuf alquran.

Aku: Siapa gerangan dia yang hebat itu?

Azim: Ibn Yusuf. Pengarang Permata Yang Hilang.

Aku: Oh

Aku dalam hati: Hummm apakah tukang karut “kote” ini yang dia banggakan? Dan apakah cerita kote dan faraj ini adalah cerita gagasan besar? Padahal dalam bukunya -yang anak-anak lelaki gilakan sehingga ada yang khatam sebelum menikah [teringat kepada dayat yang bertekun mengadap buku ini saat belum nikah] – banyak cerita katur marut dan tak berlandasrkan kepada ajaran Islam dan fakta sain yang akurat!

Aku dalam para sedar: Mungkin antara lelaki kote ini dan kemajuan tamaddun bangsa dan keunggulan ilmu islam itu saling berkait, dan dia kelaki kote ini adalah orang yang punya peran besar, kerna tanpa kote, bagaimana manusia mau membiak!

Cerita Bab I & Bab II

Mac 16, 2008

Bab I

Abd. Karim lahir di Malaysia. Dekat dengan Ipoh. Kalau Pak Mentri Hamid Othman, ulama’nya Kerajaan mengatakan negara ini negara Islam, kalau menurut Ustaz Nik Aziz yang mengikut paham Ikhwan Muslimun, negeri ini negeri kapir. Tapi Karim tak kisah kerana dia percaya bahawa Malaysia adalah negara Islam mengikut kreteria yang telah digariskan oleh para Ulama Hanafi, malah Imam Syafie’ sendiri dan para ulama Hanabilah juga. Dia berani kata begitu kerana dia ada sempat mendengar kawannya Razak memberitahu; khabarnya Razak lalu dihadapan kelas pengajian kaum Salaf dengan berjalan terhenjut-henjut – kakinya sebelah tempang katok dengan kayu oleh anak nakal. Dan saat itu ustaz itu membicarakan tentang definasi negara Islam mengikut pandangan para ulama silam. Lalu tertarik dengan perbicaraan itu, Abd. Razak berhenti dan memasang telinganya. Ini cerita Abd. Razak. Dan ini jugalah yang Abd. Karim beriman. Abd. Karim beriman dengan al quran dan hadith. Kalau selain itu, bilang Abd. Karim, dia bisa tolak kerana semuanya main akal-akalan.

Abd. Karim tidak tahu baca tulis. Dia tak masuk sekolah kebangsaan macam anak-anak orang lain, dan dia tak ada duit nak masuk sekolah antarabangsa macam anak raja dan anak menteri. Dia lahir dalam keluarga miskin. Keluarganya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dia tingal di gobok kecil yang tak ada paip air dari Syabas, dan letrik dari TNB. Apatah lagi telepon dari TM.

Kemudian Karim membesar dengan adik-beradiknya di sebuah perkampungan yang aman, jauh di pinggil belukar, kaki bukit. Dia anak terakhir dari 5 adik-beradik. Ayahnya tegas dan ibunya penyayang. Yang menarinya, Karim akan membontoti kakak dan abangnya dan mereka berjalan sebaris kala mereka bersiar-siar bersama ibu bapanya.

Masa dia anak-anak, dia ada terdengar kaum kerabatnya dan jiran tetangganya mengumpat orang Melayu. Kata mereka orang Melayu ini tak ada akhlaq. Mereka ini kaum biadap; suka memukul, menendang dan mencaci maki kaum kerabatnya. Jadi ketida dia sudah pandai berdikari, kerabatnya memesan “Kau Karim, hidup ini penuh pancaroba. Kau kena tabah dan berusaha semaju mungkin. Dan hati-hati dengan orang Melayu, terutamanya anak-anak mereka dan orang tua-tua yang pakai sorban ketayap – mereka jahat”.

Karim tidak tahu kebenaran ucapan nasihat kerabatnya. Yang dia tahu pesan itu harus digigit dengan gigi geraham. Macam pesan nabilah kepada sahabatnya “Gigitlah sunnah ku dan sunnah sahabtku yang mendapat petunjuk dengan gigi geraham kalian”. Justeru dia coba sebaik mungkin untuk memenuhkan janjinya kepada ayah ibu dan dia menjauh dari kampung Melayu.

Tetapi takdir Tuhan tetap berlaku; dia akhirnya tersesat jalan dan termasuk kampung Melayu. Apabila dia menyedari dia telah tersilap langkah, maka Karim coba untuk meredah belukar secara senyap-senyap. Dia merendahkan badan, berjalan secara perlahan, dengusan nafasnya cuba dikurangkan. Dia takut kalau-kalau kelibatnya diketahuan oleh anak-anak Orang Melayu dan Pak Aji dan Kyiayi.

Hujung belukar sana, sayup-sayup kedengaran orang memberi kuliah. Dihampirinya langgar itu dan dia berhenti sejenak, mau dengar apa omongan pak kiyayi orang Melayu. Nak, waktu itu pak Kiyayi baca bab taharah dan najis. Akhir cerita pasal zakar dan faraj, pak Kyiayi mula membebel panjang dan sesekali dia mengumpat kaum Karim. Malah lebih malang lagi Pak Kiayi mencemuh mereka seperti mereka tiada maruah langsung. Apakah kerana mereka duduk di kaki bukit dan pedalaman, tak pandai tenok TV dan dengar radio, malah tak tahu guna cerek letrik sehingga Pak Kiyayi bisa berlaku sebegitu? Kan dia orang alim, yang pergi haji dan tawaf di ka’bah, menekuni kubur baginda dan mencium batu hitam?

Namum penyorokannya itu akhirnya terbongkar, dia disadari oleh seorang anak macal [banjar: nakal] yang sedang buang air dipangkal pohon rambutan, lalu dia disergah. Oleh kerana ketakutan yang amat dasyat [jantungnya berdegup kencang – alhamdulillah Karim bebas dari serangan jantung] dia berlari ke seluruh kampung bagai kumbang putus tali. Lalu ketika dia membuat tawaf dikampung itu, anak-anak macal lain ikut serta mengepungnya, malah ada yang menghunus parang. Ketika itulah dia mengerti akan kebenaran pesan kerabatnya.

Entah kenapa orang Melayu bagai dirasuk setan saat itu. Marah bagai nak gila. tapi ada sedikit ketakutan yang menyelimuti jiwa mereka, seolah-olah orang Melayu takut untuk memegang tangannya, apatahlagi mau bersalam dengannya. Dia bukan Kaum Dali di Negeri India, yang dipulau dan dihinakan dan dinafikan sebagai manusia. Tidak! Dali dan kaumnya berbeza!

Mereka memukul batang tubuh Karim sambil menyumpah seranah keatasnya. Sekali dipukul, 10 seranah ditujah. Dipukulnya Karim di kepala, di kaki, di tangan; semua batang tubuh itu habis dibelasah dengan kayu.

Ketika jantungnya masih berdetak lagu, dan kakinya kencang berlari itu, yang matanya melilau memandang kalau-kalau ada lobang di benteng batang tubuh manusia Melayu, dia sempat mendongak ke langit dan memohon doa munajat: “Wahai Allah azza wa jallah, selamatkan lah aku dari Manusia Melayu yang tak mengerti apa-apa ini dan berikanlah mereka ilmu yang lurus”.

Usai saja berdoa, dengan tak sempat mengangkat tangan ketika itu, yang dia juga dengar pesan Abd. Razak: “Nabi tak mengangkat tangan dalam banyak doanya, dan adalah haram mengangkat tangan ketika selepas solat fardu, ketika khutbah Jumaat”. Maka setelah itu dia terus menerjah ke aras celah tadi, menyondol dengan kepalanya dan melibas-libaskan badnnya – sepenuh hati dan raga. Dia, saat itu, taruhkan segala imannya kepada Allah.

Mungkin kerna dia tulus dan tidak berbuat bid’ah hasanah seperti Orang Melayu, dia lolos dari kepungan orang Melayu, tapi dia menerima beberapa calar akibat hentaman kayu serta buluh, juga beberapa kelar luka terkena tusukan buluh dan parang panjang. Dengan darah yang menitis gugur kebumi, dia sabar menerima kekejaman sebegitu. Dia mengerti bagaimana Rasul dihunjam dengan batu ketika di Thaif, namun sang Nabi tak pernah untuk meminta azab dari Tuhan. Dia juga begitu, mau contohkan nabinya. Persis, tak tambah, tak kurang. Dia menuju ke kampung dengan perlahan, dengan darah meleleh perlahan, dengan segala pengalaman yang menyeksakan.

Bab II

Dia selepas memohon doa kepada Allah pada subuh itu, termenung sebentar. Apa yang buat orang Melayu begitu benci kepadanya dan bangsanya? Apakah kerana mereka dahulu penghuni belantara? Arh… manusia Melayu juga dulu diam di hutan. Atau mungkin orang Melayu fikir dia dari Burma? Padahal ada kata bijak-pandai tentang difusi bangsa Melayu itu yang asalnya dari dataran Yunan. Mungkin kerana dia berkulit gelap dan berbadan gempal – kakinya pendek, tangannya pendek, hidungnya kemek dan dia tak segak? Kalau begitu, apakah orang Melayu itu terlalu kacak hingga bisa dia merendahkan bagsa lain, sedangkan semua ini dijadikan mengikut kadar oleh Tuhan.

Masih terdengar sayup-sayup dicuping telinganya hinaan orang Melayu: “Kau bangsa hina. Nyah kau dari kampung kami” kata seorang yang masa itu menusuk buluh runcing ke lengannya”. Kemudian dia dilempari kata keji dari seorang pak Aji: “Chiss, berani kau masuk kampung kami, bangsat, babi”.

Sabar. Sabar Karim. Dia memujuk hatinya.

Kalaulah orang Melayu itu ditakdirkan lahir menjadi bagsat, pasti mereka akan mengerti bahawa bagsat itu lebih mulia diri Melayu. Kalau lah Allah lahirkan pak Aji itu dalam jasad seekor babi, pasti pak aji itu akan menyesali ulahnya tadi.

Tapi orang Melayu itu mudah lupa seperti kata Tun Mahathir. Mereka lupa bahawa Allah telah jadikan mereka dalam bentuk yang paling baik, kemudian dibekali dengan aqal kan diutu sang Rasul untuk membimbing mereka, Tapi mereka sering lupa akan ajaran rasul. Mereka bukan saja lupa pada hal itu, tetapi mereka lupa bahawa takdir tuhanlah yang menjadikan mereka bangsa Melayu, bukan seekor anjing atau babi. Tuhan boleh jadikan Pak Aji itu seekor babi, atau jadikan orang yang menusuknya itu seekor anjing. Tapi Allah beri mereka peluang untuk menjadi mansia, namum mereka kadang-kadang suka menjadi seorang Babi dan seorang Anjing.

Tetapi kerna mereka memang bangsa yang suka membanggagakan diri dan memang manusia yang suka lupa dn membuat lupa, maka mereka dengan semberono menajiskan anjing dan babi. Padahal Allah dan Rasul tidak pernah menajikan kedua makhluk itu.

Karim mau minta kepada orang Melayu, apakah hujjah yang mereka pakai sehingga mereka boleh menghinakan dia dan kaum kerabatnya?

Apakah orang Melayu itu sadar bahawa anjing dan babi itu adalah ciptaan Allah, sepertimana mereka juga? Apakah mereka tidak ada belas kasihan dan kasih sayang kepada sesama makhluk?

Entah, Abd. Karim tak tahu. Karim tidak paham dengan bangsa Melayu ini. Macam orang Pas kata ketika ahli mereka Jadi UMNO; “Dia lebih UMNO dari orang UMNO”. Justeru orang Melayu ini juga Islamnya lebih Islam dari Islam sebenar.

Karim berdoa agar Abd. Razak, yang selalu menyalak itu juga tak akan dikejar oleh budak-budak Melayu. Dia kesihankan kaki Razak yang patah bulan lepas, minta Razak tak diapa-apakn lagi. Juga dia berharap agar kaum kerabatnya yang berekor pintal pendek tak lagi hina oleh orang Melayu. Kalau tidak, dia ada terfikir mau bikin demontrasi jalanan dan tubuh “Persatuan Babi-Babi Se-Malaysia” – mau tuntut keadilan dan kesamaratn sebagai makhluk dimuka bumi ini.

Hukum Babi: Meninjau Semula Hukum Kenajisan Khinzir

Perihal Muka

Mac 9, 2008

Jam 230 pg, Ahad 9 Mac 2008

Mak: “Khair Toyo kalah?”

Aku: “Tak. Dia menang”.

Mak: “Oh, kalau macam tu muka dia elok lagi lak”.